Mindre skrift Større skrift


Privatlivs og cookiepolitik

Haven gennem året

Vejledninger til frugt, grønsager og krydderurter


Pastinak og Persillerod / Palsternacka och persiljarot

Der er mange måder at dyrke Pastinak og Persillerod på, det afhænger om du vil have små, store, tidlige eller vælger specielle sorter. Har du egen erfaringer som du vil dele med andre, så skriv endeligt til os her

 

 

Generel dyrkning

 

 

Antal frø / vægt af frugter  
Planteafstand 7-10 cm
Plantedybde 1–2 cm
Rækkeafstand  
Rækkelængde  
Jordtype

Persillerod kan dyrkes på de fleste jordtyper, men man bør undgå meget stenrige jorder, da det giver grenede rødder. En vigtig ting ved dyrkning af rodfrugter er at jorden er løsnet godt i dybden.

Sandmuldet jord er mere velegnet end lerjord, men man kan fint dyrke persillerødder på lermuld. Roden bliver måske ikke helt så lang på en kompakt jord.

Andre grønsager mellem rækker

Løg som med gulerødder

 

Såning/plantning

Man kan så fra midt i april og til omkring 1. juni. Temperaturen skal mindst være 5 °C for at frøene spirer, men den optimale jordtemperatur for spiring ligger på 18-22 °C. Anvend ikke frø, som har ligget siden sidste år, da persillerodsfrø hurtigt mister spireevnen. Den lange spiringstid på op til 28 dage giver risiko for udtørring af jorden. Det er derfor en fordel at så tidligt, dvs. i sidste halvdel af april, når jorden er min. 8–10 grader varm.

Sådybde er 1–2 cm og planteafstanden er 7-10 cm. En dyb såning giver større mulighed for at undgå udtørring, men det er også risikofyldt, især på lerjord, hvor jorden har risiko for at slemme sammen ved regnvejr. Man kan evt. blande dækjorden over frøene med lidt fint grus, hvis man har en lerjord der er tilbøjelig til at danne skorpe efter regn.

 

Dyrkning

Det er meget vigtigt, at man udtynder til 7–10 cm’s afstand i rækken, da man ellers ikke får pænt store rødder. Man kan evt. have 5 cm afstand og udtynde yderligere sidst på sommeren og bruge de tynde rødder, men det giver ikke helt så store rødder som 10 cm afstand fra start. Det er vigtigt, at persillerødder ikke udsættes for konkurrence fra ukrudt og de vokser bedst i en tilpas fugtig jord. Det er derfor en god idé at lægge et lag jorddække på, f.eks. halm, som kan forhindre, at ukrudtet spirer, og nedsætte fordampningen fra jordoverfladen.

 

Høst

De tidligst såede persillerødder er høstklare fra september. Persillerod tåler ikke frost og skal enten tages op og gemmes frostfrit i kule eller i kasser med let fugtigt sand, eller de skal dækkes til i bedet. Man kan dække rækkerne med blade, halm, granris og til sidst med vintermåtte. På denne måde holdes jorden frostfri og rødderne har optimale forhold for at holde sig friske hele vinteren.

 

Sygdomme

Generelt angribes kulturen af nogle af de samme sygdomme som gulerødder. Se f.eks. under gulerodssygdommene. På rødderne ses der ofte angreb af skurv, rust og råd. Skurv forårsages af en bakterie og fremmes af et højt reaktionstal og tør jord. Skurv undgås derfor ved at holde reaktionstallet til den lave side på den pågældende jordtype. Muligvis kan skurvangreb forebygges ved hyppig vanding når planten har 3-4 blade og 3-4 uger frem.

 

 

 

 

 
 
Publiceret : 21-03-2008 Sidst rettet : 17-05-2012
Ansvarlig : Websigner Admin Kontakt :

...
     

Websigner © 2001-2024