Mindre skrift Større skrift


Privatlivs og cookiepolitik

Haven gennem året

Vejledninger til frugt, grønsager og krydderurter


Rødbede / Rödbeta

Der er mange måder at dyrke Rødbede på, det afhænger om du vil have små, store, tidlige eller vælger specielle sorter. Har du egen erfaringer som du vil dele med andre, så skriv endeligt til os her

 

 

Generel dyrkning

Rødbede tilhører salturtfamilien og er nært beslægtet med bederoen (sukkerroe). Planter i
salturtfamilien er typisk strandplanter, som er tilpasset sådanne forhold. Det nære
slægtskab med roen betyder, at der er ligheder mellem dyrkning af roer og rødbeder.
 

 

Antal frø / vægt af frugter  
Planteafstand 25-30 planter/meter
Plantedybde Så dybde 2,5 cm
Rækkeafstand 50-60 cm 
Rækkelængde  
Jordtype

Rødbeder kan dyrkes på næsten alle jordtyper,
dog bør de letteste sandjorder samt tunge
lerjorder undgås. En ideel jord er en stenfri,
sandblandet lerjord.

 

Andre grønsager mellem rækker Alt andet end andre "beder"
Såning/plantning

Der bør sås så regelmæssigt som muligt, så plantebestanden og dermed størrelsen bliver
ens. Sådybden bør være 2,5 cm, rækkeafstanden 50-60 cm og plantebestand i rækken
cirka 25-30 planter pr. løbende meter, men plantebestanden afhænger selvfølgelig af, hvor
store rødbeder man ønsker sig. Ovennævnte plantebestand angives at give rødder med 4-
7 cm i diameter, når der er tale om halvlange rødbeder. Normal såtid er maj, men man kan
sagtens så tidligere, især i en varm periode, og så eventuelt dække med fiberdug.
Rødbeder kan sås indtil begyndelsen af juli, men så anbefales det at reducere plantetallet,
så en fuld udvikling sikres. Rødbeder er sædvanligvis ret hurtige til at spire.
 

 

Dyrkning

Vanding er påkrævet på en let sandjord. På en
tungere jord kan problemer med
skorpedannelse forudses under uheldige omstændigheder. Ligeledes kan optagning på tunge jorder blive besværliggjort i våde
efterår.

Sygdomme
Rodbrand kan forårsages af en lang række forskellige svampearter. Rodbrand optræder
især på kalktrængende jorder og i afgrøder, hvor vækstforholdene ikke er optimale grundet
skorpedannelse, ubekvem jord m.m.
Skurv optræder ligesom hos kartofler. Problemet fremmes af tør, luftig jord med et højt
reaktionstal. Angreb kan formodentlig holdes nede ved hjælp af vanding omkring
roddannelsesfasen ligesom hos kartofler og gulerødder.
Rust, bakteriepletter og meldug kan angribe bladene, men er normalt ikke et stort problem.

Høst

Afhængigt af såtid og dyrkningsform kan rødbederne være klar til høst i løbet af august.

Opbevaring Rødbeder til lagring bør som hovedregel først høstes i oktober, når de skal lagres. Let
frost kan de godt klare, men ved hård frost skades de alvorligt.

 

 

 
 
Publiceret : 21-03-2008 Sidst rettet : 29-03-2013
Ansvarlig : Websigner Admin Kontakt :

...
     

Websigner © 2001-2024